OPrasowe BOAS Konferencja204 290mm agenda 5

Wpłaty należy kierować na konto

PL 02 1050 1070 1000 0092 7167 6109

z dopiskiem "imię i nazwisko uczestnika i nurmer prawa wykonywania zawodu

lub numer legitymacji studenckiej"